מחקרים

צריכה קלורית גבוהה יותר במטופלים עם מחלה חמורה מגבירה את פעילות הורמון התריס

צריכה קלורית גבוהה יותר במטופלים עם Nonthyroidal Illness Syndrome מפחיתה את הנפילה ביחס שבין T3/rT3 בדם. השפעה זו פוחתת ולבסוף נעלמת לאחר 3 ימים של חשיפה ממושכת לערכים קלוריים גבוהים

06.04.2020, 10:51

התגובה הדלקתית שמלווה מחלה קשה מתייצגת לעתים עם תסמונת Nonthyroidal illnessי(NTIS). מתן מזון ידוע כמפחית תהליך זה, אך ממצא זה לא נחקר לאורך זמן בצורה פרוספקטיבית. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחקור את ההשפעה של צריכה קלורית אצל חולים במצב קשה על התפתחות NTIS לאורך זמן.

חולים מונשמים עם SIRS הוקצו באקראי לקבל 100% או 40% מהצרכים הקלוריים המוערכים שלהם. הורמוני תריס נמדדו באופן יום-יומי במשך שבעה ימים או עד לשחרור מהיחידה לטיפול נמרץ או עד לתמותת המטופל. מודלי רגרסיה מעורבים בדקו את ההשפעה של ההקצאה האקראית על ערכי T3, rT3, T4 ו-TSH.

35 מטופלים (19 בקבוצת ה-100% הזנה ו-16 בקבוצת ה-40% הזנה) גויסו למחקר. לאחר תקנון ליחס T3/rT3 בתחילת המחקר, המשתנים שהגדירו את העקומות במחקר (intercept, השפעה לינארית של יום המחקר והשפעה ריבועית של יום המחקר) היו שונים בין קבוצות המחקר (p=0.001, p=0.01 -p=0.02, בהתאמה). המטופלים בקבוצת ה-100% הזנה היו בעלי שיעור T3/rT3 הגבוה ב-54% ביום הראשון לאחר סיום ההתערבות בהשוואה לקבוצה השנייה. הבדל זה פחת עם הזמן. מקורו של הבדל זה נבע משיעורי T3 הגבוהים ב-23% ושיעורי rT3 הנמוכים ב-10%.

מקור: 

McKeever et al (2020). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 105, Issue 2, February 2020, dgz077;

נושאים קשורים:  מחקרים,  הורמון תריס,  צריכה קלורית,  מחלה קשה
תגובות