מחקרים

טיפול חלופי בהורמוני מין בתסמונת טרנר – ההשפעה על תמותה ותחלואה

לנשים עם תסמונת טרנר יש שיעורי תמותה ותחלואה מוגברים. טיפול הורמונלי חליפי משפר את התחלואה האנדוקרינית, יתר לחץ דם ושיעורי השבץ בנשים עם קריוטיפ 45,X. לא נמדדה השפעה ברורה על שיעורי התמותה

19.03.2020, 17:24

ההשפעה ארוכת הטווח של טיפול חליפי בהורמון נשי בתסמונת טרנר אינם ידועים. מטרת המחקר הייתה לבחון את התחלואה, התמותה והשימוש בשירותי רפואה בתסמונת טרנר. המחקר היה מחקר עוקבה לאומי שעקב אחר כל המטופלות עם תסמונת טרנר שאובחנו בדנמרק בין 1977-2014.

מתוך מאגר ציטוגנטי מרכזי בדנמרק, זוהו 1,156 נשים עם תסמונת טרנר שאובחנו בין 1960-2014. במקביל זוהו 115,577 מקרי ביקורת מותאמים. בנשים עם תסמונת טרנר ומקרי העוקבה נשלף מידע רפואי והושווה בנוגע לתחלואה, תמותה, אשפוזים ומרשמים רפואיים. בקרב 329 נשים עם תסמונת טרנר, 44 מעולם לא טופלו בטיפול הורמונלי חליפי ו-285 טופלו בנקודת זמן כלשהי. נשים עם טיפול הורמונלי חליפי הושוו לנשים שלא טופלו בתחומים הנ"ל.

שיעורי התמותה ותחלואה אנדוקרינית וקרדיווסקולרית היו גבוהים באופן משמעותי בנשים עם תסמונת טרנר בהשוואה למקרי הביקורת. השוואה בין נשים עם טרנר שטופלו בהורמון חליפי לעומת כאלו שלא הראתה שיעורי תמותה דומים (יחס סיכונים 0.83, רווח בר-סמך 95%: 0.38-1.79). בקרב נשים שטופלו בטיפול הורמונלי חליפי, נראה שיעור נמוך באופן משמעותי בשימוש של תרופות להורדת לחץ דם, תרופות לטיפול בסוכרת וטיפול בהורמוני תריס ושיעור נמוך באופן משמעותי לשבץ ושברים אוסטאופרוטיים.

מקור: 

Viuff M.H et al (2020). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 105, Issue 2, February 2020, dgz039;

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת טרנר,  תחלואה,  תמותה,  טיפול הורמונלי חלופי
תגובות