מחקרים

שלמות החומר האפור מנבאת את הסידור מחדש של רשתות עצביות בחומר הלבן בטרשת נפוצה

חוקרים סבורים כי אטרופיה של מבנים בחומר האפור מנבאת שינויים ברשתות העצביות בחומר הלבן

17.02.2020, 17:59
MRI מוח. אילוסטרציה

טרשת נפוצה הינה מחלה דלקתית כרונית ונוירו-דגנרטיבית, שמובילה לאטרופיה של החומר האפור ולשינויים בארגון הרשתות העצביות במוח, כתגובה לנזק רקמתי שהולך וגדל עם התקדמות המחלה.

החוקרים ניסו להעריך האם שינוי בארגון הרשתות בחומר הלבן מופיע בעקבות נזק לחומר האפור, או שמא הפגיעה בחומר האפור מופיעה לאחר השינויים בחומר הלבן.

החוקרים אספו נתוני MRI מ-83 חולים עם סינדרום מבודד קלינית וטרשת נפוצה התקפית-הפוגתית מוקדמת, בשתי נקודות זמן, כאשר הנקודה השנייה הינה לאחר מעקב של שנה. החוקרים בחנו את שלמות הרשתות העצביות בחומר הלבן, בהתבסס על טרקטוגרפיה הסתברותית שבוצעה על נתוני דיפוזיה משוקללים, באמצעות אנליזות גרפיות תאורטיות. החוקרים העריכו את שלמות החומר האפור בעזרת חישוב עובי קליפת המוח ונפח החומר האפור העמוק ב-94 אזורים, בשתי נקודות הזמן.

החוקרים מצאו כי הייתה ירידה בעובי קליפת המוח באזור הטמפורלי האמצעי. בנוסף, הנפח של אזורים מסוימים בחומר האפור העמוק כולל התלמוס, הגרעין הזנבי, הפוטמן וגזע המוח הראו אטרופיה משמעותית מתחילת המחקר והמעקב. מגמת השינוי ברשתות העצביות בחומר הלבן, על פי מודולריות ומדידת הבדלי המרחק לאורך זמן, נובאה על ידי נפח החומר האפור והאזורים האנטומיים שעברו אטרופיה. מנגד, המאפיינים המקוריים של הרשתות בחומר הלבן, לא ניבאו אטרופיה של החומר האפור. זאת ועוד, שלמות החומר האפור בתחילת המחקר ניבאה באופן משמעותי נכות פיזית לאחר שנה של מעקב. החוקרים ביצעו בנוסף תת-אנליזה, בה עלה כי נפח החומר האפור העמוק קשור באופן מובהק לביצועים הקוגניטיביים בתחילת המחקר.

החוקרים הגיעו למסקנה כי אטרופיה של מבנים בחומר האפור העמוק מובילה לשינויים ברשתות העצביות בחומר הלבן. זאת ועוד, נפחי החומר האפור העמוק מנבאים בצורה משמעותית התקדמות בנכות ופגיעה בביצועים הקוגניטיביים.

מקור:

Radetz, A. et al. (2019). Human Brain Mapping. https://doi.org/10.1002/hbm.24849

נושאים קשורים:  מחקרים,  רשתות עצביות בחומר הלבן,  חומר אפור עמוק,  נפח מוח,  אטרופיה,  טרשת נפוצה
תגובות