מחקרים

נוקשות שרירים, הליכה ושיווי משקל במטופלים עם טרשת נפוצה

חוקרים טוענים כי נוקשות שרירים קשורה באופן משמעותי למידת הניידות בחולי טרשת נפוצה

יותר מ-80% מהחולים בטרשת נפוצה סובלים מנוקשות שרירים. ידוע כי תופעה זו פוגעת באיכות החיים ומחמירה סימפטומים נוספים, כגון כאב וירידה בתנועתיות. עם זאת, הקשר בין נוקשות שרירים, שיווי משקל וניידות לא הוגדר עד כה. מטרת החוקרים העיקרית הייתה לבחון האם ישנה מערכת יחסים בין נוקשות בגפיים התחתונות, שיווי משקל והליכה, וכמו כן לחקור את המעורבות של קבוצות שרירים שונות.

החוקרים ביצעו מחקר חתך שכלל 30 נבדקים עם טרשת נפוצה. מדד ה-Modified Ashworth Scaleי(MAS) שימש על מנת לבחון נוקשות בכופפי הקרסול הפלנטריים, פושטי הברך ומקרבי הירך. שיווי המשקל נמדד באמצעות מבחן בשם Mini‐Balance Evaluation Systems Test וההליכה נמדדה על ידי מבחן הליכה של 2 דקות. המשתתפים נבחנו פעם אחת בלבד, ללא מעקב נוסף. קורלציית Spearman, מודל מחיצות רקורסיביות, ואנליזת רגרסיה לינארית שימשו לבחינת הקשר.

החוקרים מצאו מתאם משמעותי בין מרחק הליכה ונוקשות בכופפי הקרסול הפלנטריים (ρ = −0.69, p < 0.001) ופושטי הברך (ρ = −0.45, p = 0.012). שיווי המשקל גם הוא היה במתאם משמעותי עם נוקשות בכופפי הקרסול הפלנטריים (ρ = −.69, p < .001), פושטי הברך (ρ = −.52, p = .003) ומקרבי הירך (ρ = −.5, p = .005). מערכת היחסים בין נוקשות בכופפי הקרסול הפלנטריים ומקרבי הירך הייתה משמעותית אפילו בדרגות נוקשות נמוכות. זאת בעוד שציון MAS של 2 או יותר נמצא בקורלציה קלינית עם ירידה תפקודית בהליכה ובשיווי המשקל. התאמות שנעשו למין, גיל ומספר השנים מאז האבחנה היו בעלי השפעה מזערית בלבד על התוצאות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי נוקשות שרירים בגפיים התחתונות, נמצאת בקורלציה קלינית משמעותית עם מידת הניידות באנשים עם טרשת נפוצה.

מקור: 

Norbye, A. D. et al. (2019). Physiotherapy Research International. https://doi.org/10.1002/pri.1799

נושאים קשורים:  מחקרים,  הליכה,  נוקשות שרירים,  שיווי משקל,  טרשת נפוצה,  יציבה
תגובות