מחקרים

גורמים ניתנים לשינוי הקשורים לדיכאון וחרדה בטרשת נפוצה

חוקרים טוענים כי ניתן לקשר בין גורמי אורח חיים לתדירות וחומרה של דיכאון בחולי טרשת נפוצה

גורמי אורח חיים הניתנים לשינוי משפיעים על הסימפטומים של טרשת נפוצה, אך תפקידם בהקשר למצב הרוח אינו ברור. מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשרים בין אורח חיים לבין דכאון וחרדה בנבדקים אוסטרליים עם טרשת נפוצה.

החוקרים אספו מידע מדיווחים עצמיים ממחקר האורך על טרשת נפוצה באוסטרליה. הנתונים כללו את ציון החרדה והדיכאון בבתי חולים (Hospital Anxiety and Depression Scale = HADS) ומדידות סגנון חיים מ-1,500 משתתפים. ציון SNAP (טווח של 0-5) הורכב מסכימה של הנתונים הבאים: חוסר עישון, תזונה מספקת של ירקות ופירות, צריכת אלכוהול לא מופרזת, פעילות גופנית מספקת ומדד מסת גוף בגדר הנורמה. אנליזות בינומיות ורגרסיות לינאריות בוצעו במקרים של סתירות.

החוקרים מצאו כי סימפטומים של דכאון וחרדה נכחו ב-27% ו-40% מהנבדקים, בהתאמה. 20% מהנבדקים סבלו משניהם יחד. ציון ה-SNAP הממוצע היה 2.7/5. כמו כן, רק 3% מילאו אחר כל ההמלצות לאורח חיים בריא, 10% דיווחו על צריכה מספקת של ירקות ופירות, ו-22% דיווחו על שילוב בין מדד מסת גוף לא בריא, פעילות גופנית לא מספקת ותזונה לא טובה. ציון SNAP בריא יותר קושר להיארעות מופחתת של דיכאון (יחס היארעות מותאם של 0.83 לגל עלייה בנקודה; רווח בר-סמך 95%: 0.75, 0.92), ומידת חומרה נמוכה יותר של הדיכאון עצמו (מדד בטא מותאם – 0.44; רווח בר-סמך 95%: -0.64, -0.24). עם זאת, קורלציה זו לא הודגמה בהקשר לחרדה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי גורמי אורח חיים הניתנים להשפעה, מקושרים לתדירות וחומרה מופחתות של דיכאון, אבל לא של חרדה, באוכלוסייה אוסטרלית עם טרשת נפוצה. הקשרים בין ציון SNAP בריא יותר ושכיחות מופחתת של דיכאון, היא כלל הנראה דו-כיוונית. ההימצאות וההופעה המשותפת של גורמי הסיכון של SNAP, בייחוד תזונה לא מספקת ופעילות גופנית ירודה, היו גבוהים בקרב אוסטרלים עם טרשת נפוצה.

מקור: 

Gascoynae, C. R. et al. (2019). Acta Neurologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/ane.13132

נושאים קשורים:  מחקרים,  חרדה,  התנהגויות בריאות,  אורח חיים,  טרשת נפוצה,  דיכאון
תגובות