מחקרים

עקומות מדד מסת גוף בטרשת נפוצה בילדים

חוקרים טוענים כי ה-BMI של ילדים עם טרשת נפוצה גבוה יותר ביחס לילדים רגילים, גם שנים לפני גילוי המחלה

ילד בודק את גובהו (צילום: אילוסטרציה)
ילד בודק את גובהו (צילום: אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה לאפיין עקומות גדילה עבור ילדים המפתחים טרשת נפוצה, בהשוואה לילדים בריאים בני גילם באותו איזור, בעלי התפתחות תקינה. כמו כן, ביקשו החוקרים להשוות את העקומות של ילדים עם טרשת נפוצה, לערכי נורמה של מרכזים לבקרת מחלות (Centers for disease controls - CDC).

החוקרים ביצעו מחקר מקרה-ביקורת בו אספו נתונים על משקל, גובה ומדד מסת גוף (Body mass index = BMI), ב-40 ילדים עם טרשת נפוצה, שנתנו את הסכמתם (28 בנות, 12 בנים). קבוצת הביקורת הייתה מורכבת מ-120 ילדים בני אותו גיל, המתפתחים באופן תקין (84 בנות, 36 בנים). נערכה התאמה בין הקבוצות לפי שנת לידה, מגדר, מוצא אתני ומצב סוציו-אקונומי. ערכי ה-BMI עברו התמרה לציוני תקן Z, בהתבסס על ערכי הייחוס של ה-CDC. בנוסף, השוו החוקרים את הערכים בשתי העוקבות, תוך התחשבות בגיל ובשנים שעברו מאז גילוי המחלה.

החוקרים מצאו כי הגיל החציוני לגילוי הטרשת הנפוצה היה 15. ציוני תקן Z של ערכי ה-BMI היו משמעותית גבוהים יותר אצל מטופלים עם טרשת נפוצה, בהשוואה לנבדקים בריאים עם התפתחות תקינה בני אותו גיל, בזיווג דמוגרפי. בדומה לכך, הערכים היו גבוהים יותר גם ביחס לערכי נורמה של ה-CDC. הבדלים משמעותיים אלו במדד מסת הגוף נצפו מגיל 4 ואילך. עוד נמצא כי עקומות הגובה היו זהות בקרב נבדקי הניסוי והבקרה וביחס לערכים נורמליים, כפי שמוגדרים על ידי ה-CDC.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בטרשת נפוצה אצל ילדים, ה-BMI הינו גבוה באופן משמעותי, החל מגיל הילדות, כלומר שנים לפני ההתייצגות הקלינית של המחלה. בהתאם לכך, החוקרים טוענים כי ילדים עם טרשת נפוצה הם בעלי משקל גבוה באופן משמעותי, בהשוואה לילדים בריאים בני גילם, בעת האבחנה. עקומות ה-BMI נראות גבוהות באופן משמעותי גם שנים לפני ההתייצגות הקלינית של הטרשת הנפוצה.

מקור: 

Brenton, J. N. et al. (2019). Developmental Medicine & Child Neurology. https://doi.org/10.1111/dmcn.14233

נושאים קשורים:  מחקרים,  ילדים,  מדד מסת גוף,  טרשת נפוצה,  מרכז למניעת מחלות,  עודף משקל
תגובות