מחקרים

הפרעות שינה ותפקוד ניהולי בילדים ומתבגרים עם מחלת כליות כרונית

במחקר זה נמצא כי ילדים ומתבגרים עם מחלת כליות כרונית נמצאים בסיכון מוגבר משמעותית לפתח הפרעות שינה וכי הפרעות שינה יכולות להסביר בחלקן את התפקוד הניהולי הנמוך יותר באוכלוסייה זו

23.05.2019, 18:17
נדודי שינה בילדים (אילוסטרציה)
נדודי שינה בילדים (אילוסטרציה)

ישנן ראיות מועטות בנוגע להשפעה של הפרעות שינה בילדים ומתבגרים עם מחלת כליות כרוניות על תפקוד ניהולי. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את ההימצאות של הפרעות שינה במטופלים פדיאטריים עם מחלת כליות כרונית ולבחון קשר אפשרי עם מדדים של תפקוד ניהולי.

במחקר בוצע בתבנית מקרה-ביקורת בהשתתפות 51 ילדים עם מחלת כליות כרונית מדרגה 2-5, בגילאי 5-18 ו-51 נבדקי ביקורת בריאים. ההורים של הילדים החולים והבריאים מילאו את שאלון ה-PSQי(Pediatric Seep Questionnaire) וה-BRIEFי(Behavior Rating Inventory of Executive Function).

במחקר נמצא כי ילדים עם מחלת כליות כרונית התייצגו עם ביצועים ניהוליים נמוכים יותר וציוניים גבוהים יותר בסולמות התפקוד הניהולי. כמו כן נמצא כי ילדים עם מחלת כליות כרוניות היו בסיכון מוגבר להפרעות שינה (יחס סיכויים, 7.58; רווח בר-סמך 95% 2.36-24.31; p<0.005) לעומת מקרי הביקורת. בקבוצת המטופלים, הגיל בעת תחילת מחלת הכליות נמצא קשור עם ציון ה-T בסולם Behavior Regulation. באנליזה רב-משתנית, ההבדלים בין המטופלים ומקרי הביקורת בהיבט ציוני ה-T עבור מטה-קוגניציה לא נשמרו לאחר תקנון להפרעות נשימה הקשורות בשינה ולאינסומניה בעוד שההבדלים בהיבט ה-Behavior Regulation (ויסות התנהגותי) נותרו מובהקים (54.15 לעומת 49.14; P<0.02). יתרה מכך, אנליזות תיווך הדגימו כי הפרעות הקשורות בשינה תיווכו את ההשפעה של מחלת כליות כרונית על מטה-קוגניציה אך לא על ויסות התנהגותי.

החוקרים מסכמים כי הפרעות שינה יכולות להסביר בחלקן את התפקוד הניהולי הנמוך יותר בחיי היומיום במטופלים פדיאטריים עם מחלת כליות כרונית. עם זאת, גורמים נוספים הקשורים למחלת הכליות יכולים להסביר את ההשפעה על תפקוד ניהולי בפרט על תחומי ויסות התנהגותי.

מקור: 

Stabouli, S. et al (2019). Sleep Medicine. 55, 33

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת כליות כרונית,  הפרעות שינה הקשורות בנשימה,  אינסומניה,  תפקוד ניהולי
תגובות