מחקרים

השפעת טיפול חלופי בטסטוסטרון על מסת השרירים משתנה לפי דרך המתן - מטה אנליזה

נמצא כי מתן טסטוסטרון תוך שרירי יעיל יותר ממתן מלעורי (Transdermal) בהיבט הגברת מסת גוף רזה ושיפור כוח שריר

מחקרים קליניים קודמים לא סיפקו תוצאות חד-משמעיות בנוגע להשפעה של טיפול בתחליפי טסטוסטרון (testosterone replacement therapy) על מסת גוף רזה (fat-free mass) וחוזק שריר בגברים בגיל העמידה ובגברים מבוגרים. מטרת עבודה זו היתה לבצע מטה-אנליזה על מנת לקבוע האם טיפול בתחליף טסטוסטרון (TRT) משפר מסת גוף רזה (FFM) וחוזק שריר בגברים בגיל העמידה ובגברים מבוגרים ולבחון האם השפעה זו תלויה באופן המתן של הטיפול.

החוקרים ביצעו סקירה של מאגרי המידע MEDLINE/PUBMED ו-Cochrane Library על מנת לזהות מחקרים קליניים אקראיים כפולי סמיות אשר השוו בין TRT תוך-שרירי או מלעורי לעומת אינבו והעריכו את השפעת הטיפול על FFM או חוזק של גפה עליונה או תחתונה. באמצעות מודל אפקטים מעורבים, החוקרים קבעו את גודל האפקט עבור 31 מחקרים שבחנו FFM (בסך הכל 1,213 מטופלים שקיבלו TRT ו-1,168 שקיבלו טסטוסטרון) ו-17 מחקרים שבחנו חוזק גפיים (בסך הכל 2,572 מטופלים שקיבלו TRT ו-2,523 שקיבלו אינבו).

החוקרים מצאו כי כאשר חושבו השינויים בהתייחסות לכלל הטיפול בטסטוסטרון ללא הבדל באופן המתן, טסטוסטרון חליפי נמצא קשור לעלייה ב-FFM, עלייה בכוח גוף שלם, כוח גפה תחתונה וכוח גפה עליונה (p<0.001 עבור כל התוצאים).

כאשר דרכי המתן הוערכו בנפרד, החוקרים מצאו כי האפקט היה גדול פי 5-3 עבור זריקות תוך-שריריות מאשר עבור מתן מלעורי לעומת אינבו. TRT תוך שרירי נמצא קשור לעלייה של 5.7% ב-FFM, עלייה של 13%-10% בכוח גוף שלם, כוח גפה עליונה וכוח גפה תחתונה (p<0.001 עבור כל התוצאים). לעומת זאת, טסטוסטרון חליפי מלעורי הוביל לעלייה של 1.7% בלבד ב-FFM ועלייה של 5%-2% בכוח גוף שלם וכוח גפה עליונה. ראוי לציון כי טסטוסטרון חליפי מלעורי לא הוביל לשינוי בכוח גפה תחתונה לעומת טיפול אינבו (p=0.26). תת-אנליזה של מטופלים בגיל 60 שנים ומעלה הובילה לתוצאות דומות.

החוקרים מסכמים כי טסטוסטרון חליפי תוך שרירי הוא יעיל יותר מאשר תרכובות מלעורית (Transdermal) בהיבט הגברת מסת גוף רזה ושיפור כוח שריר בגברים בגיל העמידה ובגברים מבוגרים ובמיוחד בגפיים תחתונות.

מקור: 

Skinner, J.W. et al (2018). Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 9, 465

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנדרוגנים,  הזדקנות,  שריר,  מסת גוף רזה,  כוח