מחקרים

שינויים בשגרת הטיפול עם מעכב טירוזין קינאז במטופלים הסובלים מלוקמיה מיאלואידית כרונית

במחקר זה נמצא כי שליש מהחולים המטופלים עם טירוזין קינאז, יפסיקו את הטיפול שניתן להם כקו ראשון, לרוב בגלל אי סבילות ועמידות לתרופה

לוקמיה (הדמיית אילוסטרציה)

SIMPLICITY הינו מחקר תצפיתי, אשר עקב אחר הטיפול עם מעכבי טירוזין קינאז. במחקר זה נבדקה ההתנהלות אל מול דפוסי התנהגות, שנצפו במטופלים הסובלים מלואקמיה מיאלואידית כרונית, בשלב הכרוני של המחלה. המחקר בוצע בארה"ב ובאירופה ועקב אחרי שגרת הטיפול הקליני.

במחקר זה תוארו הפרעות, הפסקות והחלפות שנעשו בטיפול עם מעכבי טירוזין קינאז. השינויים תוארו פרוספקטיבית, ב-1,121 מטופלים, במהלך השנתיים הראשונות לטיפול. המטופלים נרשמו למחקר בין התאריכים 1 באוקטובר 2010 ו-7 במרץ 2017. מאפייני המטופלים במחקר העוקבה, היום דומים בין שלושת הקבוצות. הקבוצה הראשונה מורכבת ממטופלים שטופלו עם אימטיניב (imatinib,י370 מטופלים), הקבוצה השניה מטופלים שטופלו עם דסאטיניב (dasatinib,י376 מטופלים) והקבוצה השלישית מטופלים שטופלו עם נילוטיניב (nilotinib,י375 מטופלים).

תוצאות המחקר הראו כי הפרעות בטיפול נצפו ב-16.4% מהמטופלים בשנה הראשונה וב-4% מהמטופלים בשנה השנייה. רוב ההפרעות התרחשו בעקבות אי-סבילות המטולוגית. הפסקת טיפול נצפתה ב-21.8% מהמטופלים בשנה הראשונה וב-10.2% מהמטופלים בשנה השנייה. השיעור הגבוה ביותר של הפסקת טיפול הודגם בשלושת החודשים הראשונים של אי-סבילות. החלפת הטיפול עם מעכב טירוזין קינאז נצפתה ב-17.8% מהמטופלים (בשנה הראשונה) וב-9.5% מהמטופלים (בשנה השנייה). קשר משמעותי נמצא בין החלפת הטיפול עם מעכב טירוזין קינאז לבין מטופלות נשים (בשנה הראשונה), גיל 65 ומעלה בזמן האבחנה (בשנה השנייה) וטיפול עם אימטיניב (בשנה השנייה).

אי-סבילות הייתה הסיבה הכי נפוצה להפסקת או החלפת טיפול עם מעכבי טירוזין קינאז. עם זאת, גם עמידות נמצאה כגורם להפסקת או החלפת הטיפול בחלק מהמקרים. ייתכן כי במסגרת מערך נתונים זה,  ישנו חסר במעקב השגרתי אחר תגובה לטיפול, אשר הניב תוצאות נמוכות יותר של זיהוי עמידות לתרופה.

הנתונים העולים מתוך מחקר SIMPLICITY הדגימו, כי בטיפול הקליני השגרתי, אי-סבילות ועמידות למעכבי טירוזין קינאז, השפיעו על ההחלטה לשנות טיפול. שינויים בטיפול עם מעכבי טירוזין קינאז הינם נפוצים, כמעט שליש מהמטופלים מפסיקים את הטיפול עם המעכב טירוזין קינאז, שניתן להם כטיפול קו ראשון.

מקור: 

Hehlmann R. et al. (2019) American Journal of Hematology. 94, 46

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה מיאלואידית כרונית,  מעכב טירוזין קינאז,  אי סבילות,  טיפול בלוקמיה
תגובות