מחקרים

משך שינה ארוך והשפעה על מדדי בריאות

ביצוע מטה-אנליזה על 137 מחקרי עוקבה מגלה כי משך שינה ארוך מגדיל את התמותה ואת הסיכויים להארעות מחלות כגון סוכרת ומחלת לב כלילית

כותבי המאמר בחנו קיום של יחסי מנה-תגובה בין משך שינה ארוך ומדדי בריאות כגון תמותה, היארעות של סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות קרדיווסקולריות, שבץ, מחלת לב כלילית, השמנת יתר, דיכאון ו-Dyslipidemia.

החוקרים אספו מידע על 5,134,036 מטופלים מ-137 מאמרי עוקבה פרוספקטיביים. כמשתנה עצמאי, המטופלים סווגו ככאלה עם משך שינה ארוך או רגיל. הסיכון היחסי לתמותה והיארעות מחלות במהלך תקופת המעקב חושבה על ידי התאמת המידע מהמאמרים השונים וביצוע מטה-אנליזה. בנוסף, ביצעו החוקרים מטה-רגרסיה בשביל לבדוק את הקשר בין כל תוצא וסף מדויק של שינה ארוכה.

משך שינה ארוך נמצא כקשור באופן משמעותי לתמותה (סיכון יחסי 1.39, רווח בר-סמך 95%: 1.31-1.47), סוכרת (סיכון יחסי 1.26, רווח בר-סמך 95%: 1.11-1.43), מחלה קרדיווסקולרית (סיכון יחסי 1.25, רווח בר-סמך 95%: 1.14-1.37), שבץ (סיכון יחסי 1.46, רווח בר סמך 95%: 1.26-1.69), מחלת לב כלילית (סיכון יחסי 1.24, רווח בר סמך 95%: 1.13 -1.37), והשמנת יתר (סיכון יחסי 1.08, רווח בר סמך 95%: 1.02-1.15). משך שינה ארוך לא נקשר בצורה משמעותית ליתר לחץ דם (סיכון יחסי 1.01, רווח בר סמך 95%: 0.95-1.07). כמות המידע בנוגע לדיכאון ו-Dyslipidemia - אינה מספקת.

המטה-רגרסיה שהחוקרים ביצעו גילתה קשר לינארי משמעותי בין משך שינה ארוך ועלייה בסיכון היחסי לתמותה ומחלת לב כלילית. לדעת כותבי המאמר על מחקרים עתידיים להתמקד בהאם קשר זה הוא סיבתי והאם הוא ניתן לשינוי.

מקור: 

Jike M. et al (2018). Sleep Medicine Reviews, Volume 39, 25 - 36;

נושאים קשורים:  מחקרים,  משך שינה,  תמותה,  סוכרת,  מחלת לב כלילית,  מטה-אנליזה,  סקירת ספרות
תגובות