מחקרים

כיצד משפיעה תנומת צהריים על נדודי שינה בלילה?

במחקר שהתבסס על נתוני אקטיגרף נמצא כי תנומה יומית בסובלים מנדודי שינה השפיעה לרעה על איכות השינה באותו הלילה, לעומת מקרי ביקורת בהם לתנומה היומית לא הייתה השפעה מזיקה על שנת הלילה

19.02.2018, 15:09

נדודי שינה כרוכים לעיתים קרובות בפגיעה קשה באיכות החיים וכן בישנוניות יומית. ישנוניות יומית עשויה להוביל לתנומות יומיות, אשר יכולות לשפר עירנות ותפקוד ומאידך עלולות להחמיר עוד יותר את האינסומניה. מחקר זה בדק את תדירות התנומות היומיות והשפעתן על משך ורצף השינה בלילה בנבדקים הסובלים מנדודי שינה לעומת בריאים באמצעות אקטיגרף.

במחקר השתתפו 115 מתנדבים הסובלים מנדודי שינה ו-80 מתנדבים בריאים מאיזור כפרי בקוריאה. הנבדקים מילאו יומני שינה ועברו בדיקת אקטיגרף במשך שבוע.

יעילות השינה הייתה משמעותית נמוכה יותר (p=0.01) ומשך העירות אחרי ההרדמות (WASO) היה משמעותית גבוה יותר (p=0.23) בקרב קבוצת נדודי השינה. תדירות תנומות יומיות הייתה משמעותית גבוהה יותר בקבוצת נדודי השינה (p=0.025), וקשורה לקיטוע של שנת הלילה (p=0.021). לא היה הבדל משמעותי סטטיסטית בתזמון ומשך התנומה היומית בין הקבוצות.

בסובלים מנדודי שינה נמצאה תדירות גבוהה יותר של תנומה יומית, המלווה בפגיעה באיכות שנת הלילה, בעוד שבבריאים לא נמצא שתנומה יומית משפיעה לרעה על איכות שנת הלילה.

מקור:

Characteristics of napping in community-dwelling insomnia patients Kwang Ho Jang, et al. Sleep Medicine. In Press, Accepted Manuscript, Available online 7 February 2018.

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  נדודי שינה,  אינסומניה,  אקטיגרף,  תנומה יומית
תגובות