מחקרים

האם פעילות גופנית משפרת שינה בחולי סרטן?

חלק מהמחקרים שנכללו בסקירה שיטתית ומטה-אנליזה זו הדגימו כי לפעילות גופנית יש השפעה מיטיבה על תוצאי שינה בחולי סרטן אך המטה-אנליזה שבוצעה בהמשך לא הדגימה כי השפעה זו הינה מובהקת סטטיסטית

שינה (אילוסטרציה)
שינה (אילוסטרציה)

פעילות גופנית מובילה למספר תוצאים חיוביים באונקולוגיה. עם זאת, לא ידוע האם פעילות גופנית יכולה לשפר את איכות השינה, אשר פגומה לעיתים קרובות בחולים אונקולוגיים. מטרת עבודה זו הייתה לבצע סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של מחקרים אקראיים ולא-אקראיים קליניים שבחנו את ההשפעה של פעילות גופנית על תוצאי שינה שהוערכו באופן אובייקטיבי וסובייקטיבי.

לטובת העבודה החוקרים חיפשו מאמרים שפורסמו לפני מאי 2016 באמצעות סריקה שיטתית של מאגרי המידע PubMed,יEmbase,י PsycINFO,יSportDiscus וספריית Cochrane. הסקירה כללה 21 מחקרים ובכלל זה 17 מחקרים אקראיים ומבוקרים.

רוב ההתערבויות שבוצעו במסגרת המחקרים כללו הליכה אירובית במסגרת ביתית. תת קבוצת הסרטן שיוצגה במידה הרבה ביותר בעבודה הייתה חולות סרטן שד. משתני שינה לרוב נבדקו כתוצא משני במחקרים שנסרקו. המחקרים היו הטרוגניים מאוד בהיבט המתודולוגיה שלהם.

החוקרים מצאו כי ב-48% מהמחקרים לפעילות גופנית הייתה השפעה מיטיבה על שינה. עם זאת, המטה-אנליזה שבוצעה על המחקרים האקראיים לא הדגימה השפעה מובהקת סטטיסטית של פעילות גופנית על מדדי שינה אובייקטיבים וסובייקטיביים. היעדר השפעה מובהקת יכול להיות, לפחות בחלקו, עקב אפקט רצפה.

מסקנת החוקרים היא כי יש צורך במחקרים ממוקדים יותר על מנת להעריך את ההשפעה של פעילות גופנית בחולי סרטן ובמיוחד במחקרים אקראיים ומבוקרים המבוצעים בחולים עם הפרעות שינה קשות קיימות.

מקור: 

Sasidharan, A. et al. (2017) Sleep Medicine Reviews.  36, 43.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעות שינה,  מטה-אנליזה,  סרטן,  פעילות גופנית,  RCT,  מחקרים אקראיים מבוקרים
תגובות