מחקרים

היארעות אירועים וסקולריים הקשורים עם מעכבי תירוזין קינאז

מחקר מצא עלייה בהיארעות אירועים וסקולריים עורקיים ו-ורידיים בקרב מטופלים עם CML המטופלים במעכבי תירוזין קינאז; יש צורך במחקרים נוספים על מנת לקבוע האם הסיכון לאוטם לבבי גדל עם תרופות מהדור השני.

22.06.2016, 06:47
מיקרוסקופ, בדיקת מעבדה (צילום: אילוסטרציה)

מעכבי תירוזין קינאז (Tyrosine kinase inhibitors) הובילו לשיפור דרמטי בהישרדות של מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית כרונית (CMLי, Chronic Myeloid Leukemia), אבל שימוש מתמשך בתרופות אלו עלול להוביל לרעילות ארוכת טווח.

מחקר חדש בדק שיעור היארעות של אירועים וסקולריים בקרב מטופלים עם CML המטופלים עם דור ראשון ושני של מעכבי תירוזין קינאז.

המחקר, מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, עשה שימוש במאגרי נתונים ארציים בשבדיה. במחקר נכללו כל המטופלים שאובחנו עם השלב הכרוני של CML בשבדיה בין השנים 2002 ל-2012, מטופלים במעכבי תירוזין קינאז וחמישה נבדקי בקרה עם התאמת גיל ומין לכל מטופל.

חושב הסיכון היחסי (Relative risk) שמבוטא כיחס שיעורי ההיארעות בקרב המטופלים בהשוואה לנבדקי הבקרה. אירועים עבור 1,000 שנות אדם הוערכו בהשוואות בין תרופתיות.

896 מטופלים, 94.9% עם טיפול מתועד במעכבי תירוזין קינאז, נכללו במחקר ובוצע מעקב חציוני של 4.2 שנים. במהלך זמן זה נרשמו 54 אירועים עורקיים ו-20 אירועים ורידיים בקרב קבוצת החולים עם CML, שתאמה לסיכון יחסי של 1.5 (95%CIי1.1-2.1) ו-2.0 (95%CIי1.2-3.3), בהתאמה.

שיעור האירועים עבור אוטם לבבי היה גבוה יותר בקרב מטופלים ב-Nilotinib (טסיגנה – Tasignaי; Novartis pharma) ו-Nilotinib (ספרייסל – Sprycelי; Bristol myers squibbי) (29 ו-19 אירועים עבור 1,000 שנות אדם, בהתאמה), בהשוואה למטופלים ב-Imatinibי(8 אירועים עבור 1,000 שנות אדם). זאת, למרות שהנתונים היו מוגבלים ורווחי הסמך היו רחבים וחופפים.

בקרב 31 מטופלים במעכבי תירוזין קינאז שסבלו מאוטם לבבי, 26 (84%) היו בעלי לפחות גורם סיכון לבבי מאג'ורי אחד שאובחן לפני האירוע.

מגבלות המחקר העיקריות היו שהמטופלים נחשפו למספר מעכבי תירוזין קינאז והנתונים לגבי מעכבי תירוזין קינאז דור שני ושלישי היו מוגבלים.

מסקנת החוקרים היתה, כי ישנה עלייה בהיארעות אירועים וסקולריים עורקיים וורידיים בקרב מטופלים עם CML המטופלים במעכבי תירוזין קינאז. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לקבוע אם הסיכון לאוטם לבבי גדל עם תרופות מהדור השני.

מקור:
Dahlén T, Edgren G, Lambe M, Höglund M, Björkholm M, Sandin F, et al. Cardiovascular Events Associated With Use of Tyrosine Kinase Inhibitors in Chronic Myeloid Leukemia: A Population-Based Cohort Study. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 14 June 2016] doi:10.7326/M15-2306

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה מיאלואידית כרונית,  CML,  מעכבי תירוזין קינאז,  Nilotinib,  imatinib
תגובות