6min

ד"ר עמיעז רויטל - עקרונות הטיפול בהפרעות במצב הרוח

נושאים קשורים:  6min,  שינה,  מחזוריות שינה,  מצב רוח,  הפרעות מצב רוח,  שעון ביולוגי
תגובות
אנונימי/ת
28.05.2016, 17:59

הרצאה מאוד מענינת

אנונימי/ת
03.06.2016, 16:05

אני שמחה שיש כאלה פרסומים בפרט בעיין בי פולאר

הרצאה ברורה, מסודרת היטב ומצליחה לגעת בנקודות העיקריות של הנושא. כל זה ללא יוצא מן הכלל ניתן ורצוי, לדעתי, להסביר באותה בהירות למטופלים; מה עוד שכפי שיש ללמוד מהקשר אתם, אינם מעודכנים וחבל.
כמובן שמבחינה התרופות "כבודן במקומן מונח" אבל: רב מכובד המתמצא לא מעט, מסתבר, בענייננו, טוען: "תרופות זה לא הכול".
רב תודות על ההרצאה ובהזדמנות זאת גם לרב המכובד שהוזכר לעיל.
הלן שיינפלד

03.08.2019, 00:13

מה יש לכם? זהו אתר רפואי!!! ברור מאיליו שמריבה גורמת לירידה במצב הרוח!!! קודם כל תגדירו בגלל מה זה "מצב רוח" מבחינה רפואית!!