מחקרים

הקשר בין גיל מתקדם של האם לבין הסיכון ללידת מת בנשים בהריון ראשון או נוסף

חוקרים בשוודיה מצאו, כי גיל מתקדם של האם הינו גורם סיכון בלתי תלוי ללידת מת בהריון ראשון; סיכון זה יורד בנשים עם ילדים, ככל הנראה בשל הסתגלות פיזיולוגית במהלך ההיריון הראשון

29.09.2015, 08:50
בדיקת אולטרה-סאונד בהריון (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין גיל מתקדם של האם לבין הסיכון ללידת מת (stillbirth) בלידה הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית או יותר.

המחקר כלל נשים בגיל 25 ומעלה, שהיו בהריון עם עובר יחיד בשבוע 28 להריון, ושילדו בשוודיה בין השנים 1990 ל-2011; בוצעה אנליזה של נתונים מ- 1,804,442 הריונות. בכל קבוצת פריון, הסיכון ללידת מת בגיל 34-30, 39-35, ובגיל 40 או יותר הושווה לסיכון בגילאי 29-25, על ידי רגרסיה לוגיסטית המתוקננת למאפיינים סוציו-דמוגרפיים, עישון, אינדקס מסת גוף (BMI), היסטוריה של לידת מת ומרווח בין הריונות.

בנוסף, נחקרו שתי קבוצות בסיכון נמוך: נשים עם בעלות השכלה גבוהה, ונשים שאינן מעשנות בעלות משקל נורמלי.

נמצאה עלייה בשיעור לידות המת בהתאם לגיל האם: גילאי 29-25, 0.27%; גילאי 34-30, 0.31%; גילאי 39-35, 0.40%; וגילאי 40 ויותר - 0.53%. הסיכון ללידת מת עלה בהתאם לגיל ההיריון עבור ההיריון הראשון. בהשוואה לגילאי 29-25, נמצאה עלייה בסיכון של כמעט 25% בגילאי 34-30, ובגיל 35 ויותר כמעט והוכפל הסיכון.

בלידה השנייה, השלישית והרביעית או יותר, נמצאה עלייה בסיכון עם עליית גיל האם, בנשים עם השכלה ברמה נמוכה או בינונית, אבל לא בנשים עם השכלה גבוהה. בנשים שאינן מעשנות בעלות משקל נורמלי, הייתה עלייה בסיכון ללידת מת בלידה השנייה מגיל 35 או יותר, ובלידה השלישית או יותר הסיכון עלה מגיל 30 או יותר.

החוקרים מסכמים, כי גיל מתקדם של האם הינו גורם סיכון בלתי תלוי ללידת מת בנשים ללא ילדים. סיכון זה הקשור בגיל יורד או נעלם, בנשים עם ילדים, ככל הנראה בשל הסתגלות פיזיולוגית במהלך ההיריון הראשון.

מקור:
Waldenström, U., Cnattingius, S., Norman, M., & Schytt, E. (2015). Advanced Maternal Age and Stillbirth Risk in Nulliparous and Parous Women. Obstetrics & Gynecology, 126(2), 355-362. doi: 10.1097/aog.0000000000000947

נושאים קשורים:  מחקרים,  לידת-מת,  גיל האם,  רמת השכלה,  עישון בהיריון,  הריון,  גיל מאוחר
תגובות