סרטן שד

האם טיפולי פוריות מעלים את הסיכון לסרטן שד? מעקב לאחר 30 שנה

מחקר ארוך טווח מצא, כי טיפול בגונדוטרופינים אינו מעלה הסיכון לסרטן שד, אך יש עלייה בסיכון בחשיפה למינונים גבוהים במיוחד של קלומיפן

מחקרים שונים מציגים מסקנות שונות באשר לסיכון מוגבר ללקות בסרטן שד בעקבות טיפולי פוריות. מחקר זה מהווה מחקר המשך למחקר עוקבה שהוצג בעבר. במחקר נכללו נשים שפנו למרפאות פריון בשל בעיות בפוריות בין השנים 1965-1988. במעקב קודם, של 18.8 שנים (ערך חציוני), לא נמצא קשר משמעותי בין טיפול בקלומיפן (איקאקלומין) או בגונדוטרופינים לבין הסיכון ללקות בסרטן שד, אולם היה קושי בהערכת הקשר בשל גילן הצעיר של המשתתפות במחקר, וההיארעות הנמוכה של סרטן שד. כעת מעדכנים החוקרים את מחקר העוקבה, לאחר מעקב של 30 שנים.

בסך הכל נכללו במחקר קרוב ל- 9,900 נשים (כ-290,000 שנות אדם), בהן אובחנו 749 מקרי סרטן שד. הגיל ממוצע באבחנה היה 53 שנים. בהתאם לידוע ממחקרים אחרים, נשים שלא הרו כלל, הרו בגיל מאוחר בהריון ראשון, או שהיתה להן אם או אחות שחלו בסרטן שד היו בעלות סיכון גבוה יותר לחלות. 38% ו-10% מהמשתתפות נחשפו לקלומיפן (איקאקלומין) או לגונדוטרופינים במסגרת טיפולי הפוריות, בהתאמה.

לאחר התאמת משתנים, חשיפה לקלומיפן (איקאקלומין) לא היתה קשורה בסיכון מוגבר לחלות בסרטן שד יחסית לאי חשיפה (לקלומיפן או לגונדוטרופינים) (שיעור סיכון HR 1.05; רווח בר סמך 95%; 0.90-1.22). עם זאת, היתה נטייה לעלייה בסיכון ככל שעלו מחזורי הטיפול בקלומיפן, כאשר ב-12 ומעלה מחזורי טיפול הסיכון היה 1.37 (רווח בר סמך 95%;0.97-1.92). חשיפה לגונדוטרופינים לא היתה קשורה בסיכון מוגבר לחלות בסרטן שד (HR 1.14; רווח בר סמך 95%; 0.89-1.44). לא נצפתה נטייה כלשהי כשנבדק המינון, מספר המחזורים או גיל בראשית הטיפול. נשים שטופלו קודם בקלומיפן ובהמשך בגונדוטרופינים לא היו בסיכון מוגבר.

החוקרים מצאו קשר משמעותי סטטיסטית לגבי סרטן פולשני בלבד, בנשים שטופלו בקלומיפן 12 מחזורים ומעלה, אולם לא נמצא קשר בסרטן ממוקם (in situ).

החוקרים מסכמים, שגם על סמך מעקב ממושך יותר אחרי נשים שנחשפו לטיפולי פוריות, התוצאות מעודדות ולא נמצא סיכון משמעותי מוגבר ללקות בסרטן שד, למעט בקרב נשים שנחשפו למינונים הגבוהים ביותר של קלומיפן, אז נמצאה נטייה לעלייה בסיכון. לדברי החוקרים, ייתכן שהסיבה לכך טמונה בסיבה הראשונית שבשלה האישה סבלה מאי-פוריות - ולא בטיפול עצמו.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:

Brinton LA, Scoccia B, Moghissi KS, et al. Long-term Relationship of Ovulation-Stimulating Drugs to Breast Cancer Risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014;23:584-593.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  טיפולי פוריות,  קלומיפן,  איקאקלומין,  גונדוטרופינים,  מחקרים
תגובות
Yulia
25.04.2014, 12:02

אנא תקרא , מעניין !