סרטן שד

טיפול אדג'ובנטי ברדיותרפיה מסייע להגן מפני חזרת סרטן שד

מחקר ארוך טווח מצא, כי טיפול רדיותרפי אדג'ובנטי סייע להוריד את שיעור החזרה של סרטן שד בחמש השנים הראשונות אחרי הטיפול

25.02.2014, 09:24

מחקרים פרוספקטיביים שונים דיווחו על שיעורי חזרה נמוכים יותר של סרטן שד בקרב חולות סרטן שד, שקיבלו טיפול ברדיותרפיה לאחר ניתוח משמר שד, לעומת נשים שלא קיבלו. במחקר זה חולות סרטן שד stage 1י (T1N0) עברו ניתוח סקטור רסקציה, שהוא נרחב יותר מניתוח למפקטומיה, אך פחות נרחב מקוונדרנטקטומיה של השד, וחולקו רנדומלית לקבלת טיפול רדיותרפי או לא. החוקרים מציגים תוצאות מעקב של 20 שנה.

381 נשים החלו את המעקב. 184 בקבוצת הרדיותרפיה ו-197 ללא רדיותרפיה. באשר לסרטן שד, לרדיותרפיה היה אפקט מגן ב-5 השנים הראשונות לאחר הטיפול, אך לא בהמשך המעקב.

30 נשים בקבוצת הרדיותרפיה (16.4%) ו-22 נשים (11.2%) אובחנו עם סרטן בשד הקונטראלטרלי. כאשר הוכנסו לאנליזה סוגי סרטן אחרים מלבד שד, ההבדל בסיכון היחסי היה 2% בין הקבוצות. לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים משמעותיים בשיעורי התמותה הכוללת בין הקבוצות.

הוספת רדיותרפיה לאחר ניתוח משמר שד הפחיתה שיעור מוחלט של סרטן שד ב-14%, ב-5 השנים הראשונות. לאחר מכן לא היו הבדלים ניכרים בשיעורי התחלואה בסרטן שד או בסוגי סרטן אחרים. לא היה הבדל בתמותה הכוללת בין הקבוצות במעקב של 20 שנים, בניגוד למחקרים אחרים שהראו תמותה מוגברת בנשים שטופלו ברדיותרפיה, כהשלכה ארוכת טווח של הטיפול.

החוקרים מסכמים, שהיתרון של טיפול רדיותרפי אדג'ובנטי ב-5 השנים הראשונות מעיד על כך שהטיפול מחסל מוקדי גידול לא מאותרים. שיעורי החזרה הדומים אחרי 5 שנים, כמו גם שיעורים דומים של תחלואה בסרטנים אחרים, מעידים על התפתחות של גידולים חדשים.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Wickberg A, Holmberg L, Adami HO, et al. Sector Resection With or Without Postoperative Radiotherapy for Stage I Breast Cancer: 20-Year Results of a Randomized Trial. J Clin Oncol. Published online before print February 3, 2014, doi:10.1200/JCO.2013.50.6600

נושאים קשורים:  סרטן שד,  רדיותרפיה,  הקרנה,  טיפול אדג'ובנטי,  מחקרים
תגובות