ביופסיה

טיפול ב-Low Grade Glioma – כריתה או מעקב?

מהשוואה רטרוספקטיבית שבוצעה במסגרת מחקר נורבגי עולה כי יש עדיפות לכריתה מוקדמת בטיפול ב-Low Grade Gliomas

02.12.2012, 09:40

Low Grade Gliomasי(LGG) היא קבוצת גידולים הכוללת גידולי מוח מסוג grade II astrocytoma, oligodendroglioma ו-oligoastrocytoma. עקב הסננה נרחבת של רקמת המוח, לא נחשבים גידולים אלו כניתנים לריפוי מלא באמצעות ניתוח. השפעתה של כריתה באמצעות ניתוח על משך השרידות לא ברורה, שכן המחקרים בנושא עד כה היו בלתי מבוקרים, ולכן מועדים להטיה עקב בחירת המטופלים. ניהול הטיפול בגידולים אלו נותר שנוי במחלוקת, ואסטרטגיות הטיפול שונות מאוד במרכזים רפואיים שונים.

מחקר זה הוא מחקר רטרוספקטיבי שנערך בנורבגיה. בנורבגיה ארבעה מרכזים נוירוכירורגיים, כל אחד מהם משרת אזור גאוגרפי מסוים, והמתאם בין אזור המגורים לבין בית החולים שבו מתבצע הטיפול כמעט מושלם. המחקר בחן שניים מבתי החולים. בבית חולים א אסטרטגיית הטיפול המועדפת בגידולי LGG היא ביצוע ביופסיה ולאחריה מעקב, פרט למקרים שבהם יש אפשרות לכריתה מלאה על סמך תכנון ניתוחי מוקדם או מקרים שבהם כריתה מאפשרת הקלת תסמינים. בבית חולים ב אסטרטגיית הטיפול המועדפת היא כריתה מוקדמת של הגידול בהנחיית אולטרה-סאונד, פרט למקרים של מטופלים קשישים הסובלים ממחלות רקע או מקרים של גידול בעל התפשטות נרחבת במיוחד.

במחקר רטרוספקטיבי נכללו 66 משתתפים שטופלו בבית חולים א (71% עברו ביופסיה בלבד כטיפול ראשוני ו-29% עברו כריתה של הגידול), ו-87 משתתפים שטופלו בבית חולים ב (86% עברו כריתה מוקדמת של הגידול, ו-14% עברו ביופסיה בלבד). גילם הממוצע של המשתתפים היה כ-45 שנים בשני בתי החולים.

שיעורי השרידות היו גבוהים יותר באופן מובהק בבית חולים ב. בתום המעקב (שחציון משכו היה כ-7 שנים) נפטרו 52% מהמטופלים בבית חולים א, ו-32% מהמטופלים בבית חולים ב. שיעור השרידות במשך שנה היה 89% בשני בתי החולים, שיעור השרידות במשך 3 שנים היה 70% בבית חולים א לעומת 80% בבית חולים ב, שיעור השרידות במשך 5 שנים היה 60% ו-74% בהתאמה, ושיעור השרידות במשך 7 שנים היה 44% (95%CI 30-58%) לעומת 68% (95%CI 58-78%) בהתאמה.

לא נמצאו הבדלים בין בתי החולים בשיעור הסיבוכים בעקבות הניתוח.

החוקרים מסכמים כי בנורווגיה נמצאו שיעורי שרידות גבוהים יותר בקרב מטופלים הסובלים מ-LGG שטופלו במרכז שבו מעדיפים לטפל באמצעות כריתה מוקדמת, בהשוואה לאלה שטופלו במרכז שבו מעדיפים לבצע ביופסיה ומעקב. תוצאה זו מחזקת את הנתונים התומכים בטיפול בגידולים אלו באמצעות כריתה מוקדמת.

ערכה: דר' ורד פרכטר
מקור:

Jakola et al.; Comparison of a Strategy Favoring Early Surgical Resection vs a Strategy Favoring Watchful Waiting in Low-Grade Gliomas, JAMA. 2012 Nov 14;308(18):1881-8.

נושאים קשורים:  ביופסיה,  נוירוכירורגיה,  כריתה,  Low grade glioma,  grade II astrocytoma,  oligodendroglioma oligoastrocytoma,  מחקרים
תגובות