סוכרת

רמות HbA1c משפיעות על קצב ריפוי פצעים בקרב חולי סוכרת

מחקר רטרוספקטיבי מדד את קצב ריפוי הפצעים באמצעות מדידת שטחו של הפצע, ומצא כי המשתנה שמשפיע במידה הרבה ביותר על קצב הריפוי הוא רמת ה-HbA1c

25.09.2011, 09:10

בעולם חיים כיום כ-170 מיליון חולי סוכרת (7.8% מהאוכלוסייה בארה"ב). היארעות פצעים בכפות הרגליים בקרב חולי סוכרת היא 1%–2% לשנה, וכ-15% מחולי הסוכרת (בארה"ב) מפתחים פצע בכף הרגל במהלך חייהם. עלות הטיפול בפצעי סוכרת בארה"ב בשנת 2001 עמדה על 10.9 מיליארד דולר.

בשל התחלואה הנרחבת ועלויות הטיפול הגבוהות, חשוב לאפיין גורמים פרוגנוסטיים הקשורים לקצב הריפוי של פצעים אלו. מחקרים קודמים מצאו בעיקר גורמים פרוגנוסטיים בלתי הפיכים (גיל, שטח הפצע ההתחלתי ועוד). לא נמצא עד כה קשר ברור בין רמות HbA1c לבין קצב הריפוי.

החידוש העיקרי במחקר זה הוא מדידה של קצב הריפוי באמצעות מדידת שטח הפצע – כל פצע צולם פעמיים, בהפרש של כחודש בין הצילומים. שטח הפצע נמדד באמצעים ממוחשבים, וה-end point של המחקר היה קצב הריפוי בסנטימטר רבוע ליממה. במחקרים שבוצעו עד כה הוגדרו end points של ריפוי לעומת היעדר ריפוי, זמן עד לריפוי מלא או צורך בקטיעה.

המחקר כלל 183 משתתפים שטופלו ב-Johns Hopkins wound clinic. הגיל הממוצע היה 61 שנים, 45% היו נשים, 41% היו אפרו-אמריקנים. 60% מהמשתתפים סבלו מנוירופתיה פריפרית ו-29% סבלו ממחלת עורקים פריפרית (peripheral artery disease). רמת HbA1c הממוצעת הייתה 8.0%. כל משתתף סבל בממוצע מ-2.3 פצעים. הפצעים חולקו לשתי קטגוריות – פצעים סוכרתיים קלאסיים ופצעים אחרים (בעיקר פצעים כתוצאה מניתוח שלא נרפאו). מרבית הפצעים הופיעו ברגליים (41.2% בכף הרגל, 43.9% ברגל או בקרסול).

המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות על-פי ערכי HbA1c (מתחת ל-7.0, בין 7.0 ל-8.0 ומעל 8.0). בקבוצה שנמצאו אצלה ערכי ה-HbA1c הגבוהים ביותר היה שטח הפצע ההתחלתי הממוצע נמוך יותר. עם זאת, בקבוצה זו נמצא קצב הריפוי האיטי ביותר (ירידה של 0.08±0.24 ס"מ רבוע ליממה, לעומת 0.17±0.53 בקבוצה שאצלה נמצאו ערכי HbA1c בינוניים ו-0.16±0.76 בקבוצה שאצלה שאצלה נמצאו ערכי HbA1cנמוכים). לאחר שנלקחו בחשבון משתנים נוספים (גיל, מין ומוצא אתני) נמצא כי קצב הריפוי הממוצע בקבוצה שאצלה נמצאו ערכי HbA1c נמוכים מ-7.0 היה 0.197 ס”מ רבוע ליממה (95%CI 0.066-0.329), בקבוצה שאצלה נמצאו ערכי HbA1c בין 7.0 ל-8.0, היה קצב הריפוי הממוצע 0.157 ס"מ רבוע ליממה (95%CI 0.003-0.312) ובקבוצה שאצלה נמצאו ערכי HbA1C גבוהים מ-8.0, קצב הריפוי הממוצע עמד על 0.028 ס"מ רבוע ליממה (95%CI -0.051-0.107).

באנליזה רבת משתנים נמצא כי כל עלייה של 1.0% ב-HbA1c הביאה לירידה של 0.028 ס"מ רבוע ליממה בקצב הריפוי (95%CI 0.003-0.054, P=0.027). השפעת HbA1c הייתה חזקה יותר בפצעים נוירופתיים בכף הרגל ובחולים במחלת עורקים פריפרית (במשתתפים ללא מחלת עורקים פריפרית לא נמצא קשר משמעותי מבחינה סטטיטית בין רמת HbA1c לקצב הריפוי).

ערך HbA1c היה המשתנה היחיד שנמצא בעל השפעה משמעותית מבחינה סטטיסטית על קצב הריפוי: נמצאה השפעה בעלת משמעות סטטיסטית גבולית (P=0.06) לערך לחץ הדם הדיאסטולי. לא נמצאה השפעה של גיל, מין, מוצא אתני, עישון, BMI, מספר הפצעים, ערכי כולסטרול או טריגליצרידים, לחץ דם סיסטולי, ספירת דם לבנה, נוכחות נוירופתיה או נוכחות מחלת עורקים פריפרית בפני עצמן.

החוקרים מסכמים כי מבין המשתנים שנבדקו, המשתנה היחיד שנמצא משפיע על קצב ריפוי הפצעים היה רמת HbA1c, בעיקר בפצעים נוירופֿתיים בכף הרגל ובחולים במחלת עורקים פריפרית. החוקרים משערים כי המנגנון להשפעה זו הוא השפעת ההיפרגליקמיה על נדידה ופרוליפרציה של קרטינוציטים ועל רמת ה-oxidative stress. ההשפעה של רמת HbA1c נמצאה חזקה יותר מההשפעה של גודל הפצע ההתחלתי.

המגבלות העיקריות של המחקר לדברי החוקרים הן היותו רטרוספקטיבי, כך שאינו מאפשר להעריך במסגרתו משתנים נוספים (משך מחלת הסוכרת, זמן מאז הופעת הפצע והיענות המטופל).

החוקרים טוענים כי יש לבצע מחקר פרוספקטיבי שיבחן את השפעתו של איזון גליקמי אינטנסיבי על קצב ריפוי הפצעים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Christman, Hemoglobin A1c Predicts Healing Rate in Diabetic Wounds, The Journal of Investigative Dermatology 2011 Oct;131(10):2121-7,Epub 2011 Jun 23

נושאים קשורים:  סוכרת,  רפואת עור ומין,  HbA1c,  מחקרים
תגובות
אסף
17.12.2014, 23:30

שלום רב,
אשמח לקבל מידע רלוונטי לשנת 2013:
*מה מספר ימי אשפוז בבתי חולים בישראל לטיפול בפצע סוכרתי בכף הרגל וקטיעה?
*מהי העלות הכספית לאשפוז וקטיעה?
*מהן ההוצאות בארה"ב באשפוז של חולי סוכרת לטיפול בפצע סוכרתי וקטיעה?